Jesteś tutaj: Home » Działalność Klubu » Pomagamy » dzieciom i młodzieży
Lions Club Gdańsk Amber ufundował  obiady dla 8 dzieci specjalnej troski, pochodzące z ubogich rodzin, uczniów szkoły podstawowej specjalnej w... więcej
01/02/2022
Święta Bożego Narodzenia to taki magiczny czas, przed którym rzadko komu udaje się uciec... Tęsknią za tym czasem przede wszystkim dzieci, które... więcej
21/12/2021
W  ciepłe sobotnie przedpoludnie, 8 czerwca koleżanki z Zarzadu LC Amber przekazaly zakupione dary dla Hospicjum - Bursztynowej Przystani w Gdyni.... więcej
08/06/2019
31 maja 2019 r. w przededniu Światowego Dnia Dziecka, odbył się X Festyn Rodzinny, w formie pikniku rekreacyjno-edukacyjnego w Powiatowym Zespole... więcej
31/05/2019
W sobotę 7 października 2017 r. pojechałyśmy do Trzebunia koło Dziemian, żeby spotkać się z rodziną Państwa Jażdżewskich, wskazaną nam przez Kolegów z... więcej
20/11/2017
28 września 2017 roku w czwartek rano po raz kolejny przedstawicielki naszego Klubu spotkały się z dziećmi, nauczycielami, dyrekcją oraz rodzicami w... więcej
28/09/2017
Zwycięska drużyna "Odyseuszy" z Ośrodka Twórczej Psychoedukacji DAMB z Gdańska w składzie: Ada Pleszewska, Kinga Marszałkowska, Hania... więcej
08/06/2016
Na przełomie roku, 9 stycznia 2016 r. spotkałyśmy się po raz kolejny z księdzem Grzegorzem Milochem, dyrektorem Dziecięcego Hospicjum Domowego... więcej
09/01/2016
Czy może być coś piękniejszego niż szczery uśmiech dziecka i blask w oczach matki? Spotkał mnie dziś taki widok w domu rodziny Piekarskich. A... więcej
26/11/2015
W środę 25 listopada 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni po raz kolejny spotkały się przedstawicielki Lions Club Gdańsk... więcej
25/11/2015
Tegoroczne Mikołajki są wyjątkowe dla podopiecznych Dziecięcego Hospicjum Domowego „Bursztynowa Przystań” w Gdyni. To właśnie dziś, 6 grudnia 2014 r.,... więcej
06/12/2014
W słoneczny piątek 23 maja 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni odbyło się uroczyste oddanie do użytku bieżni wraz ze... więcej
23/05/2014
Kapituła XV edycji konkursu "Gdynia bez barier" przyznała LC Gdańsk Amber wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdyni za pomoc dzieciom z... więcej
13/05/2014
3 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni trójmiejscy Lioni uroczyście oddali do użytku boisko sportowe. Jest to już drugi... więcej
03/10/2013
Członkinie LC Gdańsk Amber ufundowały dwa laptopy dla Pawła i Damiana, którzy dzięki nim będą mieli szansę zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich... więcej
26/03/2013
Stanowczo za krótko!!!!!!!! Godzinne widowisko muzyczno-akrobatyczne, w baśniowej scenerii podkreślanej efektami audio-wizualnymi, odmalowało zachwyt... więcej
12/02/2013
W ostatnich dniach października Krzysiu Piekarski otrzymał wspaniały prezent – nowe łóżko, dzięki któremu nareszcie przesypia całe noce, wygodnie... więcej
20/10/2012
26 czerwca b.r. czlonkinie LC Gdańsk Amber przekazały Stowarzyszeniu Centrum Ochotników Cierpienia, działającemu na terenie Archidiecezji Gdańskiej i... więcej
26/06/2012
W poniedziałek 25 czerwca 2012 r. o godz. 10:00 otworzyłyśmy plac zabaw dla dzieci przy Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w... więcej
25/06/2012
W niedzielę 3 czerwca br. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbył się koncert Wiosenne Muzykowanie, zorganizowany przez Lions Club Gdansk... więcej
03/06/2012
Wystawa "TAK ŻYJEMY NA ŁOTWIE, W ESTONII, MUELLROSE, POCZDAMIE, FALKENSEE (NIEMCY) i GDAŃSKU" - tzw. fotograficzne safari zorganizowane zostało... więcej
29/05/2012
Z okazji Dnia Dziecka Lions Club Warszawa Centrum zabrał w maju 2011 roku  blisko trzydzieścioro dzieci z Zespołu Placówek... więcej
24/05/2011
W niedzielę, 30 stycznia 2011 roku, przy pięknej pogodzie, otwarty został Dom Wczesnej Interwencji dla Dzieci Niewidomych im. Św. Ojca Pio w... więcej
31/01/2011
15 kwietnia 2010 członkinie LC Gdańsk Amber spotkały się w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Krok Po Kroku” na gdańskim Przymorzu, aby... więcej
15/04/2010
22 marca 2010 roku członkinie LC Gdańsk Amber oficjalnie przekazały łóżko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem dla 4,5 letniej Ani Gabriel,... więcej
22/03/2010
17 maja 2008 r., w Światowym Dniu Liona, sześć pomorskich Klubów LIONS przekazało uroczyście darowiznę na rzecz Ośrodka Wczesnej Interwencji w... więcej
17/05/2008

Działalność Klubu

Działania Klubu skierowane są przede wszystkim do mieszkańców województwa pomorskiego, a najważniejszymi ich beneficjentami są młodzież i kobiety ze środowisk wiejskich. Wśród wielu akcji i realizowanych programów przez Klub, najwięcej środków przekazałyśmy na stypendia (ok. 350.000 zł w latach 2002-2013) i profilaktykę chorób nowotworowych (w latach 2000-2007) sfinansowałyśmy badania mammograficzne dla ok. 4000 kobiet).

Źródłem dochodów na działalność Klubu są organizowane imprezy charytatywne (Bursztynowy Bal Charytatywny, charytatywne spotkania ze sztuką różnych narodów, wieczory kolęd, imprezy plenerowe itd.), podczas których odbywają się również zabawy fantowe i licytacje. Znaczące wsparcie finansowe pochodzi także od licznych darczyńców (osób fizycznych i firm), którzy doceniają wagę działań, realizowanych przez LC Gdańsk Amber.  
Dzięki dobrej ocenie działań Klubu przez społeczność regionu, w ostatnim czasie znaczące wpływy osiągane są także z darowizn 1% podatku od dochodów osobistych.  
Pozyskane środki w całości przeznaczane są na realizację celów humanitarnych. Koszty administracyjne funkcjonowania Klubu pokrywane są ze składek członkiń, które nierzadko występują też w roli sponsorów.  
Dużym wsparciem AMBEREK są również partnerzy życiowi, którzy z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem przyłączają się do akcji Klubu.

Najważniejsze programy zrealizowane przez LC Gdańsk Amber w latach 1998 – 2013:
Przez 15 lat istnienia, na rzecz wsparcia i pomocy podopiecznym Klubu przeznaczył blisko 1.360.000 zł.

Ochrona zdrowia:

 • program profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet z terenów wiejskich Pomorza – w latach 2000-2007 roku we współpracy z Wojewódzką Przychodnią Onkologiczną w Gdańsku zorganizowano i sfinansowano badania mammograficzne dla ponad 3800 kobiet (kilkunastu z nich, dzięki wykryciu nowotworów piersi w trakcie tych badań i zapewnieniu leczenia, uratowano życie)
 • program „Kobiety dla Kobiet” – cykliczne spotkania edukacyjne dla pań na temat profilaktyki ochrony przed nowotworem szyjki macicy (od 2007 r.)

Wspieranie dzieci i młodzieży:

 • program pomocy finansowej dla uzdolnionej młodzieży szkolnej z ubogich rodzin województwa pomorskiego – od 2002 roku stypendia otrzymało ponad 530 uczniów 
 • plac zabaw (2012 r.) oraz boisko sportowe z infrastrukturą towarzyszącą (2013 r.) dla dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Gdyni-Obłużu (wspólny projekt trójmiejskich Lionów i LCIF z USA)
 • wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich - fundowanie sprzetu komputerowego (2013 r.)
 • organizacja koncertu muzycznego utalentowanych dzieci i młodzieży (2012 r.)
 • wystawa prac fotograficznych, wykonanych przez dzieci z kilku krajów Europy (2012 r.)
 • program dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach (od 2003 r., 2011 r.)
 • finansowanie letniego wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych (2007 r.)
 • współfinansowanie zakupu instrumentów muzycznych (2004 r.)
 • kompleksowe wyposażenie w sprzęt sportowy sali gimnastycznej w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszących w Wejherowie (2003 r.)
 • wyposażenie placu zabaw w Domu Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku-Oliwie (2001 r.)

Finansowanie zakupów urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych:

 • asystor kaszlu dla podopiecznych Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia z Gdańska (2012 r.)
 • specjalistyczne łóżka dla niepełnosprawnych Ani (2010 r.) i Krzysia (2012 r.)
 • wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Wczesnej Interwencji (2011 r.) oraz  Sali Doświadczania Świata (2008 r.) w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Gdańsku-Sobieszewie (wspólne akcje polskich Lionów oraz LCIF z USA)
 • stół rehabilitacyjny oraz sprzęt do nauki chodzenia dla niepełnosprawnych dzieci z ośrodka prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Krok po Kroku” w Gdańsku (2006-2008)
 • specjalistyczny wózek inwalidzki do trenowania tenisa ziemnego dla niepełnosprawnej 13-letniej dziewczynki z Prabut (2008 r.)
 • pompa insulinowa dla dziewczynki z Gdańska (2008 r.)
 • sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sopocie (2004 r.)
 • specjalistyczne urządzenia dla placówek służby zdrowia (1999-2005): aparatura do bezinwazyjnego badania osób z chorobą wieńcową oraz elektromiograf dla AMG (współfinansowanie); laser do leczenia napięć nerwowych dla ZOZ Gdynia; pulsoksymetr dla Szpitala Dziecięcego „Polanki” w Gdańsku-Oliwie; materace antyodleżynowe dla Szpitala im. PCK w Gdyni

Współpraca z domami opieki społecznej:

 • opieka nad Domem Pomocy Społecznej dla Kobiet w Gdańsku-Sobieszewie - zakup środków higieny i czystości oraz artykułów potrzebnych do życia codziennego, organizowanie spotkań świątecznych, zabaw i pikników – od 1998
 • opieka nad Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci w Wejherowie (zakup środków higieny i czystości oraz artykułów potrzebnych do życia codziennego)
 • dary dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Lubieszynie

Inne akcje:

 • POWÓDŹ 2001 – koordynacja działań polskich i zagranicznych Lionów na rzecz pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi w Gdańsku w 2001 r. – przekazano artykuły pierwszej potrzeby, odzież oraz sprzęt AGD o wartości ok. 200.000 zł
 • darowizny pieniężne na „Ratowanie wzroku w krajach trzeciego świata”, dla ofiar kataklizmów i katastrof w Polsce i na świecie, na ratowanie zabytków Lwowa, szczepienia dzieci przeciw odrze w Afryce
 • odzież dla dzieci z Afganistanu.

PDG Katarzyna Gebert
członek założyciel, Prezydent Klubu kadencji 2002/2003
Gubernator Okręgu 121 Polska w kadencji 2007/2008