Jesteś tutaj: Home » Działalność Klubu

Działalność Klubu

Działania Klubu skierowane są przede wszystkim do mieszkańców województwa pomorskiego, a najważniejszymi ich beneficjentami są młodzież i kobiety ze środowisk wiejskich. Wśród wielu akcji i realizowanych programów przez Klub, najwięcej środków przekazałyśmy na stypendia (ok. 350.000 zł w latach 2002-2013) i profilaktykę chorób nowotworowych (w latach 2000-2007) sfinansowałyśmy badania mammograficzne dla ok. 4000 kobiet).

Źródłem dochodów na działalność Klubu są organizowane imprezy charytatywne (Bursztynowy Bal Charytatywny, charytatywne spotkania ze sztuką różnych narodów, wieczory kolęd, imprezy plenerowe itd.), podczas których odbywają się również zabawy fantowe i licytacje. Znaczące wsparcie finansowe pochodzi także od licznych darczyńców (osób fizycznych i firm), którzy doceniają wagę działań, realizowanych przez LC Gdańsk Amber.  
Dzięki dobrej ocenie działań Klubu przez społeczność regionu, w ostatnim czasie znaczące wpływy osiągane są także z darowizn 1% podatku od dochodów osobistych.  
Pozyskane środki w całości przeznaczane są na realizację celów humanitarnych. Koszty administracyjne funkcjonowania Klubu pokrywane są ze składek członkiń, które nierzadko występują też w roli sponsorów.  
Dużym wsparciem AMBEREK są również partnerzy życiowi, którzy z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem przyłączają się do akcji Klubu.

Najważniejsze programy zrealizowane przez LC Gdańsk Amber w latach 1998 – 2013:
Przez 15 lat istnienia, na rzecz wsparcia i pomocy podopiecznym Klubu przeznaczył blisko 1.360.000 zł.

Ochrona zdrowia:

 • program profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet z terenów wiejskich Pomorza – w latach 2000-2007 roku we współpracy z Wojewódzką Przychodnią Onkologiczną w Gdańsku zorganizowano i sfinansowano badania mammograficzne dla ponad 3800 kobiet (kilkunastu z nich, dzięki wykryciu nowotworów piersi w trakcie tych badań i zapewnieniu leczenia, uratowano życie)
 • program „Kobiety dla Kobiet” – cykliczne spotkania edukacyjne dla pań na temat profilaktyki ochrony przed nowotworem szyjki macicy (od 2007 r.)

Wspieranie dzieci i młodzieży:

 • program pomocy finansowej dla uzdolnionej młodzieży szkolnej z ubogich rodzin województwa pomorskiego – od 2002 roku stypendia otrzymało ponad 530 uczniów 
 • plac zabaw (2012 r.) oraz boisko sportowe z infrastrukturą towarzyszącą (2013 r.) dla dzieci niepełnosprawnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Gdyni-Obłużu (wspólny projekt trójmiejskich Lionów i LCIF z USA)
 • wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich - fundowanie sprzetu komputerowego (2013 r.)
 • organizacja koncertu muzycznego utalentowanych dzieci i młodzieży (2012 r.)
 • wystawa prac fotograficznych, wykonanych przez dzieci z kilku krajów Europy (2012 r.)
 • program dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach (od 2003 r., 2011 r.)
 • finansowanie letniego wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych (2007 r.)
 • współfinansowanie zakupu instrumentów muzycznych (2004 r.)
 • kompleksowe wyposażenie w sprzęt sportowy sali gimnastycznej w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszących w Wejherowie (2003 r.)
 • wyposażenie placu zabaw w Domu Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku-Oliwie (2001 r.)

Finansowanie zakupów urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych:

 • asystor kaszlu dla podopiecznych Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia z Gdańska (2012 r.)
 • specjalistyczne łóżka dla niepełnosprawnych Ani (2010 r.) i Krzysia (2012 r.)
 • wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Wczesnej Interwencji (2011 r.) oraz  Sali Doświadczania Świata (2008 r.) w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Gdańsku-Sobieszewie (wspólne akcje polskich Lionów oraz LCIF z USA)
 • stół rehabilitacyjny oraz sprzęt do nauki chodzenia dla niepełnosprawnych dzieci z ośrodka prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Krok po Kroku” w Gdańsku (2006-2008)
 • specjalistyczny wózek inwalidzki do trenowania tenisa ziemnego dla niepełnosprawnej 13-letniej dziewczynki z Prabut (2008 r.)
 • pompa insulinowa dla dziewczynki z Gdańska (2008 r.)
 • sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sopocie (2004 r.)
 • specjalistyczne urządzenia dla placówek służby zdrowia (1999-2005): aparatura do bezinwazyjnego badania osób z chorobą wieńcową oraz elektromiograf dla AMG (współfinansowanie); laser do leczenia napięć nerwowych dla ZOZ Gdynia; pulsoksymetr dla Szpitala Dziecięcego „Polanki” w Gdańsku-Oliwie; materace antyodleżynowe dla Szpitala im. PCK w Gdyni

Współpraca z domami opieki społecznej:

 • opieka nad Domem Pomocy Społecznej dla Kobiet w Gdańsku-Sobieszewie - zakup środków higieny i czystości oraz artykułów potrzebnych do życia codziennego, organizowanie spotkań świątecznych, zabaw i pikników – od 1998
 • opieka nad Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci w Wejherowie (zakup środków higieny i czystości oraz artykułów potrzebnych do życia codziennego)
 • dary dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Lubieszynie

Inne akcje:

 • POWÓDŹ 2001 – koordynacja działań polskich i zagranicznych Lionów na rzecz pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi w Gdańsku w 2001 r. – przekazano artykuły pierwszej potrzeby, odzież oraz sprzęt AGD o wartości ok. 200.000 zł
 • darowizny pieniężne na „Ratowanie wzroku w krajach trzeciego świata”, dla ofiar kataklizmów i katastrof w Polsce i na świecie, na ratowanie zabytków Lwowa, szczepienia dzieci przeciw odrze w Afryce
 • odzież dla dzieci z Afganistanu.

PDG Katarzyna Gebert
członek założyciel, Prezydent Klubu kadencji 2002/2003
Gubernator Okręgu 121 Polska w kadencji 2007/2008