LIONS CLUB GDAŃSK AMBER
zainaugurował swoją działalność 17.10.1998 r. jako pierwszy w Polsce północnej, a szósty w kraju klub kobiecy. Jego członkiniami są kobiety, które połączyła wrażliwość na potrzeby innych ludzi i chęć czynienia dobra. 
Działania Klubu skierowane są przede wszystkim do mieszkańców województwa pomorskiego...
PREZYDENT
KLUBU

kadencji 2020/2021/2022

PDG Katarzyna Gebert


 

  Organizacja Pożytku Publicznego [OPP] od VII'2004 r. Otwarcie PLACU ZABAW w GDYNI - 25.06.2012 r.

W poniedziałek 25 czerwca 2012 r. o godz. 10:00 otworzyłyśmy plac zabaw dla dzieci przy Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni - Obłużu, przy ulicy Płk. Dąbka 277. W uroczystości otwarcia placu zabaw wzięli udział przedstawiciele władz miasta Gdynia z Panią Wiceprezydent Ewą Łowkiel, przedstawiciele trójmiejskich klubów Lions, rodzice oraz licznie zgromadzone dzieci i młodzież wraz z kadrą pedagogiczną...
Aktualnie w ośrodku tym uczy się i jest rehabilitowanych 120 uczniów w wieku od 7 do 25 lat. Wszyscy podopieczni Ośrodka to osoby upośledzone fizycznie i psychicznie, o mieszanym poziomie sprawności. Zajęcia prowadzone są w grupach realizujących program przedszkolny, szkoły podstawowej oraz kursów zawodowych, w ramach których młodzież nabiera umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.
Bez środków zewnętrznych Ośrodek nie był w stanie zagospodarować terenu na zewnątrz i zorganizować placu zabaw, który pomógłby w rehabilitacji podopiecznych w okresie wiosna-lato-jesień, poprzez prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. Plac zabaw będzie służył do zabaw i ćwiczeń, poprawiających sprawność fizyczną podopiecznych (a podopieczni ośrodka to w większości osoby z niezamożnych rodzin, których nie stać na dodatkową rehabilitację poza Ośrodkiem), a w weekendy i podczas wakacji okolicznym dzieciom i młodzieży.
Plac zabaw powstał dzięki inicjatywie członkiń LC Gdańsk Amber. Finansowo włączyły się wszystkie kluby Lions z Trójmiasta oraz ich przyjaciele.
Otrzymaliśmy też dofinansowanie z LCIF - fundacji lioneskiej w Stanach Zjednoczonych. Koszt wykonania i wyposażenia placu wyniósł ok. 50.000 zł.
Plac zabaw został otwarty. Przecięłyśmy wraz panią Wiceprezydent Ewą Łowkiel i panią Dyrektor Ośrodka Renatą Tomaszewską wstęgę, zasadziłyśmy drzewa wokół placu. Młodzież wraz z kadrą pedagogiczną przygotowała pięknie wyreżyserowane przedstawienie pt. "Piękna i Bestia".
A my postaramy się kontynuować zagospodarowywanie terenu wokół szkoły. Pilną sprawą jest boisko, bramki do gry w piłkę nożną, kosze do gry w koszykówkę. I na pewno jeszcze inne potrzeby pojawią się podczas naszych działań na terenie przyszkolnym.

Elżbieta Szmyd
LC Gdańsk Amber