LIONS CLUB GDAŃSK AMBER
zainaugurował swoją działalność 17.10.1998 r. jako pierwszy w Polsce północnej, a szósty w kraju klub kobiecy. Dziś jego członkiniami jest 25 pań, które połączyła wrażliwość na potrzeby innych ludzi i chęć czynienia dobra. We wspólnym działaniu na rzecz innych wykorzystują swoją wiedzę, umiejętności i możliwości.
Działania Klubu skierowane są przede wszystkim do mieszkańców województwa pomorskiego, a najważniejszymi ich beneficjentami są młodzież i kobiety ze środowisk wiejskich.
 od VII'2004 r. 
AKTUALNOŚCI
05 grudzień 2018 r.
27 listopad 2018 r.
09 listopad 2018 r.

ZAPROSZENIA

PREZYDENT
KLUBU

kadencji 2018/2019

Małgorzata Kolesińska


Nowe łóżko dla Krzysia - październik'2012

DOROTA MICHALSKA ze ŚPIĄCYM KRZYSIEM - proszę kliknąć na miniaturkę, by powiększyćW ostatnich dniach października Krzysiu Piekarski otrzymał wspaniały prezent – nowe łóżko, dzięki któremu nareszcie przesypia całe noce, wygodnie układa swe ciało i naprawdę wypoczywa...
Krzysztof (lat 13) jest uczniem VI klasy Szkoły Podstawowej nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie. Jest dotknięty mózgowym porażeniem dziecięcym, z głębokim stopniem upośledzenia (poważne zaburzenia ruchowe i wzrokowe). Jest dzieckiem leżącym, niewidzącym i niemówiącym. Reaguje jedynie na dźwięk i dotyk.
Edukacja Krzysia prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych w domu. Kontakt dziecka z otoczeniem jest bardzo istotny, dlatego też Krzysiu uczestniczy w niektórych zajęciach w szkole, takich jak: lekcje z klasą, hydromasaż i hipoterapia oraz szkolnych imprezach i przedstawieniach.
MAMA ze ŚPIĄCYM KRZYSIEM - proszę kliknąć na miniaturkę, by powiększyćWspółpracuję z nim już drugi rok. Prowadzę zajęcia ruchowe, których celem jest zapobieganie utrwalaniu się zniekształceń poprzez relaksację sztywnych mięśni i ustawianie we właściwej pozycji chorobowo zmienionych kończyn. Sami rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku wystarczającej opieki i terapii. Opieka nad chorym wymaga współdziałania z lekarzami, logopedami i fizjoterapeutami oraz nauczycielami, a także psychologami, pracownikami socjalnymi i wieloma innymi osobami.
Bardzo ważny jest też sprzęt rehabilitacyjny ułatwiający funkcjonowanie dziecka oraz pracę osób, opiekujących się chorym, w tym przede wszystkim rodziców.
Rodzice mojego ucznia od lat pragnęli zakupić specjalistyczne łóżko, by ulżyć w cierpieniu swojemu synowi. Trudno zrealizować marzenia, gdy dotyczą one zakupów kosztownych.
Łóżko rehabilitacyjne współfinansowane przez LC Gdańsk Amber jest wspaniałym darem dla Krzysia i jego najbliższych..

W imieniu rodziny Piekarskich oraz własnym serdecznie dziękuję!

Dorota Michalska
LC Gdańsk Amber