LIONS CLUB GDAŃSK AMBER
zainaugurował swoją działalność 17.10.1998 r. jako pierwszy w Polsce północnej, a szósty w kraju klub kobiecy. Jego członkiniami są kobiety, które połączyła wrażliwość na potrzeby innych ludzi i chęć czynienia dobra. 
Działania Klubu skierowane są przede wszystkim do mieszkańców województwa pomorskiego...
 od VII'2004 r. 
PREZYDENT
KLUBU

kadencji 2020/2021

PDG Katarzyna Gebert


Wręczenie certyfikatów stypendialnych dla uczniów z Liceum Plastycznego w Gdyni

W dniu 6 marca 2018 r. po raz kolejny członkinie LC Gdańsk Amber wręczyły certyfikaty stypendialne dla uczniów Liceum Plastycznego w Gdyni Orłowie.
Od lat wspieramy uczniów tej szkoły - fundując stypendia dla zdolnej młodzieży a wymagającej finansowego wsparcia. Program stypendialny to jeden z naszych stałych i długoletnich programów. Od 3 lat udało nam się rozszerzyć nasz program o większą ilość uczniów dzięki norweskiej firmie Jotun, która wspiera naszą działalność statutową, a my z kolei wspieramy uczniów z Liceum Plastycznego w Gdyni.
Tym razem wręczyłyśmy certyfikaty 10 uczniom na cały rok szkolny 2017/2018.
Na zdjęciach krótka, acz bardzo miła, ceremonia wręczenia certyfikatów stypendialnych (które od lat przygotowuje nasza koleżanka klubowa Kasia Gebert - przyp.red.) w obecności Dyrektora Liceum Plastycznego Tomasza Lisa oraz dyrektora Grzegorz Kelpina oraz nas członkiń Lions Club Gdańsk Amber: Elżbiety Menegon, Heleny Prolejko, Elżbiety Szmyd.

Elżbieta Szmyd
Członek LC Gdańsk Amber

Jotun Polska wspiera zdolnych uczniów z Gdyni

Jotun Polska po raz kolejny wspiera uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni i przekazuje środki na ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.
To już drugi rok współpracy między Jotun Polska, Lions Club Gdańsk Amber oraz gdyńskim Zespołem Szkół Plastycznych. Po raz kolejny Jotun Polska przekazuje Amberkom środki finansowe na stypendia dla najlepszych uczniów. Dziesięcioro z nich otrzyma przez cały rok szkolny wsparcie finansowe w wysokości 200 PLN i 150 PLN miesięcznie. Wysokość stypendium uzależniona jest od uzyskanej średniej ocen w ubiegłym roku.

Kto otrzymuje wsparcie
Na początku roku szkolnego dyrekcja Zespołu Szkół Plastycznychw Gdyni wskazuje najzdolniejszych uczniów, którzy otrzymają stypendia. Pod uwagę brane są między innymi takie kryteria, jak średnia ocen z ubiegłego roku. Lions Club Gdańsk Amber z pełnym zaufaniem akceptuje wybór dokonany przez władze szkoły i co miesiąc przekazuje uczniom stypendia ufundowane przez Jotun Polska.
Jotun Polska jest również sponsorem specjalnej nagrody w konkursie plastycznym organizowanym pod koniec roku szkolnego przez gdyński Zespół Szkół Plastycznych. 

Kolejne stypendia rozdane

27 października 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla zdolnych i bardzo dobrych uczniów, zamieszkałych w powiecie gdańskim.
W uroczystości uczestniczyli między innymi Kazimierz Kloka - przewodniczący Rady Powiatu, Prezydent Jolanta Szydłowska, Jagoda Michałkiewicz i Helena Prolejko z LC Gdańsk Amber oraz Elżbieta Urbanowicz - Prezes Fundacji Jean Beaumont z Pruszcza Gdańskiego.
Kryterium dodatkowym (oprócz dobrych wyników w nauce) przyznawania stypendiów jest sytuacja materialna rodziny. LC Gdańsk Amber na I semestr roku szkolnego 2014/2015 przyznał 10 stypendiów po 150 zł miesięcznie.

Program stypendialny LC Gdańsk Amber trwa od 2001 roku. Nasi stypendyści osiągają świetne wyniki w nauce, którą kontynuują w szkołach wyższych.

Jagoda Michałkiewicz
LC Gdańsk Amber

Stypendia od Amberek

Program stypendialny dla młodzieży z województwa pomorskiego LC Gdańsk Amber prowadzi od 2002 roku. Znaczną część pozyskiwanych co roku przez nasz Klub funduszy przekazujemy młodym ludziom, by wyrównać ich szanse w zdobywaniu wiedzy i kształceniu talentów.

Naszymi beneficjentami są uczniowie, osiągający dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, pochodzący z rodzin w trudnej sytuacji socjalnej, a także uczniowie szkół muzycznych i plastycznych. Przez minione lata wsparciem objęłyśmy ok. 600 uczniów, przeznaczając na ten cel prawie 400.000 zł.

Od października tego roku firma JOTUN Polska Sp. z o.o., doceniając dotychczasowe działania Amberek na rzecz młodzieży, przekazuje nam co miesiąc darowiznę na fundowanie stypendiów dla 10 uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni. A na koniec roku szkolnego dla jednej osoby ufundujemy specjalną nagrodę.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 ufundowałyśmy stypendia dla 10 podopiecznych Fundacji Jean Beaumont z Pruszcza Gdańskiego, 10 dla uczniów Szkoły Plastycznej w Gdyni i 8 dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, w łącznej wysokości 20.900 zł.

Dbamy o kontakt z naszymi podopiecznymi. Spotykamy się z nimi w każdym semestrze, uroczyście przekazując czeki stypendialne, podziwiamy ich prace, rozmawiamy o osiągnięciach, marzeniach i trudnościach życia codziennego. Cieszymy się z ich sukcesów!

Młodzież, której pomagamy, jest bardzo dzielna. Mimo trudności z jakimi się zmaga i jakie nieraz złamałyby dorosłych, świetnie się uczy i rozwija swoje umiejętności. Właśnie ich determinacja pomaga nam zdobywać dla nich wsparcie finansowe.

A w styczniu 2015 r. przyznamy kolejne stypendia na następny semestr... Od lat wiemy, że warto pomagać i wspierać młodych ludzi, upewniając ich w tym, że świat dostrzega ich wysiłek i talent.

Jolanta Szydłowska
Prezydent LC Gdańsk Amber kadencji 2014/2015

Stypendia dla młodzieży

24 marca 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla zdolnych i bardzo dobrych uczniów szkół, zamieszkałych w powiecie gdańskim.
W uroczystości uczestniczyli między innymi Kazimierz Kloka - przewodniczący Rady Powiatu, Jagoda Michałkiewicz z LC Gdańsk Amber oraz Leszek Wieczorkowski z Rady Programowej Fundacji Jean Beaumont z Pruszcza Gdańskiego.
Kryterium dodatkowym przyznawanych stypendiów była sytuacja materialna rodziny. LC Gdańsk Amber na II semestr roku szkolnego 2013/2014 przyznał 7 stypendiów po 150 zł miesięcznie. Akcja przyznawania stypendiów trwa już od 2001 roku i przynosi wymierne korzyści. Nasi stypendyści osiągają znakomite wyniki w nauce, którą kontynuują w szkołach wyższych.

Jagoda Michałkiewicz
LC Gdańsk Amber