LIONS CLUB GDAŃSK AMBER
zainaugurował swoją działalność 17.10.1998 r. jako pierwszy w Polsce północnej, a szósty w kraju klub kobiecy. Jego członkiniami są kobiety, które połączyła wrażliwość na potrzeby innych ludzi i chęć czynienia dobra. 
Działania Klubu skierowane są przede wszystkim do mieszkańców województwa pomorskiego...
 od VII'2004 r. 
PREZYDENT
KLUBU

kadencji 2020/2021

Mirosława Szczęsna


WIOSENNE MUZYKOWANIE stypendystów Amberek - 3.06.2012 r.

Zaproszenia na koncert są bezpłatne.

Dedykujemy go wszystkim darczyńcom stowarzyszenia, przyjaciołom i ich rodzinom, wszystkim, którzy wspierają naszą filantropijną działalność już od 14 lat.
Podczas koncertu wystąpią utalentowani uczniowie gdańskich szkół muzycznych, w tym nasi stypendyści. Planujemy przekazać specjalne stypendium jednemu z wykonawców. Wszyscy wykonawcy mają już osiągnięcia, zdobyte w konkursach krajowych i zagranicznych. Lista wykonawców koncertu i program w załączniku.
Lions Club Gdańsk Amber w ciągu ostatnich 10 lat przeznaczył na fundusz stypendialny ok. 200 tys. zł. Jest on skierowany do młodzieży utalentowanej w różnych dziedzinach, ale też do zdolnych uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Potraktujmy spotkanie z muzyka i z młodymi utalentowanymi uczniami, jako bardzo miły, relaksujący, niedzielny wypoczynek. A przy okazji posłuchajmy pięknych utworów.

Serdecznie zapraszam w imieniu wszystkich członkiń LC Gdańsk Amber
Helena Prolejko
Prezydent kadencji 2011/2012

VII Kolędowanie Amberek - 19.01.2013 r.

WIECZÓR WARMIŃSKO-MAZURSKI z Amberkami - 10.11.2012 r.

Image

Image

Image

Image

15-lecie LC Gdańsk Amber - 5.10.2013 r.

Image
Image