Jotun Polska wspiera zdolnych uczniów z Gdyni

Jotun Polska po raz kolejny wspiera uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni i przekazuje środki na ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.
To już drugi rok współpracy między Jotun Polska, Lions Club Gdańsk Amber oraz gdyńskim Zespołem Szkół Plastycznych. Po raz kolejny Jotun Polska przekazuje Amberkom środki finansowe na stypendia dla najlepszych uczniów. Dziesięcioro z nich otrzyma przez cały rok szkolny wsparcie finansowe w wysokości 200 PLN i 150 PLN miesięcznie. Wysokość stypendium uzależniona jest od uzyskanej średniej ocen w ubiegłym roku.

Kto otrzymuje wsparcie
Na początku roku szkolnego dyrekcja Zespołu Szkół Plastycznychw Gdyni wskazuje najzdolniejszych uczniów, którzy otrzymają stypendia. Pod uwagę brane są między innymi takie kryteria, jak średnia ocen z ubiegłego roku. Lions Club Gdańsk Amber z pełnym zaufaniem akceptuje wybór dokonany przez władze szkoły i co miesiąc przekazuje uczniom stypendia ufundowane przez Jotun Polska.
Jotun Polska jest również sponsorem specjalnej nagrody w konkursie plastycznym organizowanym pod koniec roku szkolnego przez gdyński Zespół Szkół Plastycznych.