Stypendia od Amberek

Program stypendialny dla młodzieży z województwa pomorskiego LC Gdańsk Amber prowadzi od 2002 roku. Znaczną część pozyskiwanych co roku przez nasz Klub funduszy przekazujemy młodym ludziom, by wyrównać ich szanse w zdobywaniu wiedzy i kształceniu talentów.

Naszymi beneficjentami są uczniowie, osiągający dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, pochodzący z rodzin w trudnej sytuacji socjalnej, a także uczniowie szkół muzycznych i plastycznych. Przez minione lata wsparciem objęłyśmy ok. 600 uczniów, przeznaczając na ten cel prawie 400.000 zł.

Od października tego roku firma JOTUN Polska Sp. z o.o., doceniając dotychczasowe działania Amberek na rzecz młodzieży, przekazuje nam co miesiąc darowiznę na fundowanie stypendiów dla 10 uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni. A na koniec roku szkolnego dla jednej osoby ufundujemy specjalną nagrodę.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 ufundowałyśmy stypendia dla 10 podopiecznych Fundacji Jean Beaumont z Pruszcza Gdańskiego, 10 dla uczniów Szkoły Plastycznej w Gdyni i 8 dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku, w łącznej wysokości 20.900 zł.

Dbamy o kontakt z naszymi podopiecznymi. Spotykamy się z nimi w każdym semestrze, uroczyście przekazując czeki stypendialne, podziwiamy ich prace, rozmawiamy o osiągnięciach, marzeniach i trudnościach życia codziennego. Cieszymy się z ich sukcesów!

Młodzież, której pomagamy, jest bardzo dzielna. Mimo trudności z jakimi się zmaga i jakie nieraz złamałyby dorosłych, świetnie się uczy i rozwija swoje umiejętności. Właśnie ich determinacja pomaga nam zdobywać dla nich wsparcie finansowe.

A w styczniu 2015 r. przyznamy kolejne stypendia na następny semestr... Od lat wiemy, że warto pomagać i wspierać młodych ludzi, upewniając ich w tym, że świat dostrzega ich wysiłek i talent.

Jolanta Szydłowska
Prezydent LC Gdańsk Amber kadencji 2014/2015