Stypendia dla młodzieży

24 marca 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla zdolnych i bardzo dobrych uczniów szkół, zamieszkałych w powiecie gdańskim.
W uroczystości uczestniczyli między innymi Kazimierz Kloka - przewodniczący Rady Powiatu, Jagoda Michałkiewicz z LC Gdańsk Amber oraz Leszek Wieczorkowski z Rady Programowej Fundacji Jean Beaumont z Pruszcza Gdańskiego.
Kryterium dodatkowym przyznawanych stypendiów była sytuacja materialna rodziny. LC Gdańsk Amber na II semestr roku szkolnego 2013/2014 przyznał 7 stypendiów po 150 zł miesięcznie. Akcja przyznawania stypendiów trwa już od 2001 roku i przynosi wymierne korzyści. Nasi stypendyści osiągają znakomite wyniki w nauce, którą kontynuują w szkołach wyższych.

Jagoda Michałkiewicz
LC Gdańsk Amber