Jesteś tutaj: Home » Działalność Klubu » Dla dzieci i młodzieży » Działalność » dzieci » LASKI I w Gdańsku-Sobieszewie - wspólny projekt trójmiejskich Lionów
W  ciepłe sobotnie przedpoludnie, 8 czerwca koleżanki z Zarzadu LC Amber przekazaly zakupione dary dla Hospicjum - Bursztynowej Przystani w Gdyni.... więcej
08/06/2019
31 maja 2019 r. w przededniu Światowego Dnia Dziecka, odbył się X Festyn Rodzinny, w formie pikniku rekreacyjno-edukacyjnego w Powiatowym Zespole... więcej
31/05/2019
W sobotę 7 października 2017 r. pojechałyśmy do Trzebunia koło Dziemian, żeby spotkać się z rodziną Państwa Jażdżewskich, wskazaną nam przez Kolegów z... więcej
20/11/2017
28 września 2017 roku w czwartek rano po raz kolejny przedstawicielki naszego Klubu spotkały się z dziećmi, nauczycielami, dyrekcją oraz rodzicami w... więcej
28/09/2017
Zwycięska drużyna "Odyseuszy" z Ośrodka Twórczej Psychoedukacji DAMB z Gdańska w składzie: Ada Pleszewska, Kinga Marszałkowska, Hania... więcej
08/06/2016
Na przełomie roku, 9 stycznia 2016 r. spotkałyśmy się po raz kolejny z księdzem Grzegorzem Milochem, dyrektorem Dziecięcego Hospicjum Domowego... więcej
09/01/2016
Czy może być coś piękniejszego niż szczery uśmiech dziecka i blask w oczach matki? Spotkał mnie dziś taki widok w domu rodziny Piekarskich. A... więcej
26/11/2015
W środę 25 listopada 2015 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni po raz kolejny spotkały się przedstawicielki Lions Club Gdańsk... więcej
25/11/2015
Tegoroczne Mikołajki są wyjątkowe dla podopiecznych Dziecięcego Hospicjum Domowego „Bursztynowa Przystań” w Gdyni. To właśnie dziś, 6 grudnia 2014 r.,... więcej
06/12/2014
W słoneczny piątek 23 maja 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni odbyło się uroczyste oddanie do użytku bieżni wraz ze... więcej
23/05/2014
Kapituła XV edycji konkursu "Gdynia bez barier" przyznała LC Gdańsk Amber wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdyni za pomoc dzieciom z... więcej
13/05/2014
3 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni trójmiejscy Lioni uroczyście oddali do użytku boisko sportowe. Jest to już drugi... więcej
03/10/2013
Członkinie LC Gdańsk Amber ufundowały dwa laptopy dla Pawła i Damiana, którzy dzięki nim będą mieli szansę zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich... więcej
26/03/2013
Stanowczo za krótko!!!!!!!! Godzinne widowisko muzyczno-akrobatyczne, w baśniowej scenerii podkreślanej efektami audio-wizualnymi, odmalowało zachwyt... więcej
12/02/2013
W ostatnich dniach października Krzysiu Piekarski otrzymał wspaniały prezent – nowe łóżko, dzięki któremu nareszcie przesypia całe noce, wygodnie... więcej
20/10/2012
26 czerwca b.r. czlonkinie LC Gdańsk Amber przekazały Stowarzyszeniu Centrum Ochotników Cierpienia, działającemu na terenie Archidiecezji Gdańskiej i... więcej
26/06/2012
W poniedziałek 25 czerwca 2012 r. o godz. 10:00 otworzyłyśmy plac zabaw dla dzieci przy Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w... więcej
25/06/2012
W niedzielę 3 czerwca br. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbył się koncert Wiosenne Muzykowanie, zorganizowany przez Lions Club Gdansk... więcej
03/06/2012
Wystawa "TAK ŻYJEMY NA ŁOTWIE, W ESTONII, MUELLROSE, POCZDAMIE, FALKENSEE (NIEMCY) i GDAŃSKU" - tzw. fotograficzne safari zorganizowane zostało... więcej
29/05/2012
Z okazji Dnia Dziecka Lions Club Warszawa Centrum zabrał w maju 2011 roku  blisko trzydzieścioro dzieci z Zespołu Placówek... więcej
24/05/2011
W niedzielę, 30 stycznia 2011 roku, przy pięknej pogodzie, otwarty został Dom Wczesnej Interwencji dla Dzieci Niewidomych im. Św. Ojca Pio w... więcej
31/01/2011
15 kwietnia 2010 członkinie LC Gdańsk Amber spotkały się w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Krok Po Kroku” na gdańskim Przymorzu, aby... więcej
15/04/2010
22 marca 2010 roku członkinie LC Gdańsk Amber oficjalnie przekazały łóżko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem dla 4,5 letniej Ani Gabriel,... więcej
22/03/2010
17 maja 2008 r., w Światowym Dniu Liona, sześć pomorskich Klubów LIONS przekazało uroczyście darowiznę na rzecz Ośrodka Wczesnej Interwencji w... więcej
17/05/2008

LASKI I w Gdańsku-Sobieszewie - wspólny projekt trójmiejskich Lionów

17 maja 2008 r., w Światowym Dniu Liona, sześć pomorskich Klubów LIONS przekazało uroczyście darowiznę na rzecz Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdańsku–Sobieszewie. Przedmiotem darowizny było wyposażenie Sali Doświadczania Świata, która przeznaczona jest do terapii wielozmysłowej dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu całego Pomorza.
Ośrodek Wczesnej Interwencji został utworzony we wrześniu ubiegłego roku jako filia Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Laskach k. Warszawy prowadzonego od prawie stu lat przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (TOnO).
Fundusze na zakup wyposażenia pochodziły od pięciu Klubów z Trójmiasta (Neptun, Amber, Gdańsk–1, Gedania, Gdynia) i od LC Kościerzyny - łącznie 46 300 PLN - oraz z grantu nr 10738/121 przyznanego przez Lions Clubs International Foundation w kwocie 12.338 USD. Łączna wartość darowizny wynosi 72.825 PLN.
W uroczystości, która rozpoczęła się o godz. 13, udział wzięli:
Lion Katarzyna Gebert, LC Gdańsk Amber – Gubernator
Lion Jacek Dehnel, LC Gdańsk Neptun – PDG
Lion Zbigniew Felendzer, LC Gdańsk Neptun – Pełnom.Gubernatora ds grantu
Lion Małgorzata Kolesińska, LC Gdańsk Amber – 1. Wiceprezydent
Lion Janusz Benesz, LC Gdańsk Neptun – Prezydent
Lion Grzegorz Cyrzan, LC Kościerzyna – Prezydent
Lion Henryk Tomaszewski, LC Gdynia – Prezydent
Lion Andrzej Chmielecki, LC Gdańsk Gedania – 1. Wiceprezydent
Z Lasek k/Warszawy przybyli:
Mec. Władysław Gołąb – Prezes TOnO
Siostra Anna Maria - Przełożona Zakonu Franciszkanek Służebnic Krzyża
Piotr Grocholski – Dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Laskach
Przybyło także wielu lionów z ww Klubów. Nie był reprezentowany LC Gdańsk–1, który Dzień Liona święcił z drugiego końca Zatoki Gdańskiej – organizując w Pucku tradycyjne regaty żeglarskie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i mediów.
Uroczystość prowadził Lion Zbigniew Felendzer, który powiedział, że uroczystość ta jest piękną ozdobą Dnia Liona, ponieważ zgodnie z naszym hasłem WE SERVE, wspieramy terapię dzieci niewidomych i słabowidzących. Jest to przykład aktywności Klubów Lions w ramach Campaign Sight First II. 
Gubernator Katarzyna Gebert zwróciła uwagę, że tworząc oddział Lasek w Sobieszewie uwalniamy – na ogół nie najlepiej sytuowanych materialnie - rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących od wielokrotnych w ciągu roku, męczących i kosztownych podróży do Lasek (ponad 300 km).
W imieniu TOnO głos zabrał mec. Władysław Gołąb, który serdecznie podziękował pomorskim lionom za wspaniały prezent, natomiast dyrektor Piotr Grocholski zwrócił się z prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktów z klubami warszawskimi oraz małopolskimi i śląskimi, ponieważ ani Laski ani podobny do Sobieszewa Ośrodek Wczesnej Interwencji w Rabce nie dysponują tak bogato wyposażoną Salą Doświadczania Świata.
Następnie Gubernator Katarzyna Gebert oraz mec. Władysław Gołąb wymienili specjalne egzemplarze Umowy darowizny. Egzemplarze tej Umowy, podpisane także przez Prezydentów, trafiły do wszystkich Klubów – darczyńców. Prezydenci Klubów otrzymali z rąk dyr. Grocholskiego oraz przełożonej Ośrodka w Sobieszewie - siostry Idy - specjalne dyplomy oraz upominki – miseczki ceramiczne wykonane przez uczniów niewidomych z Lasek.
Zabrały także głos dwie matki dzieci niewidomych serdecznie dziękując w imieniu dzieci za wspaniały, jak to określiły, dar serca!
Gubernator Katarzyna Gebert, w towarzystwie wszystkich Prezydentów, uroczyście przecięła wstęgę, a zaproszony z Lasek ojciec dominikanin ks. Pokrywka, poświęcił Salę.
Następnie dr Anna Kobylańska, specjalizująca się w terapii dzieci niewidomych w Instytucie Pedagogiki UG i sprawująca opiekę merytoryczną nad działalnością Ośrodka Wczesnej Interwencji zaprezentowała działanie podstawowych urządzeń wchodzących w skład wyposażenia Sali. Wszyscy byliśmy świadkami, w jaki sposób , obecne ze swoimi rodzicami niewidome i słabowidzące dzieci, natychmiast zaczęły korzystać z tych urządzeń. Sprawiało im to dobrze widoczną radość.
Wszyscy goście zostali następnie zaproszeni przez rodziców dzieci  na skromny poczęstunek – kawa, herbata, soki, ciasta, ciasteczka, owoce...
Zgromadzeni obejrzeli także bardzo interesujące filmy na płytkach DVD pokazujące cykl nauki dzieci niewidomych i słabowidzących w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Laskach. Mogliśmy przekonać się, że jest to ogromnie żmudna praca, ale dająca znakomite wyniki: osoby niewidome potrafią w znacznym stopniu usamodzielnić się, tak, jak pragnęła tego założycielka Lasek – matka Róża Czacka.
Tego samego dnia Radio Gdańsk przedstawiło krótki reportaż z uroczystości, a we wtorek ukazała się notatka informując a o darowiźnie pomorskich Klubów LIONS na rzecz Ośrodka w Sobieszewie.
Warto także wspomnieć, że wszystkie Kluby Lions zobowiązały się w Umowie do 5–letniego pilotażu sprawności wszystkich urządzeń, przeznaczając na ten cel kwotę równoważną 5000 USD.

Zbigniew Felendzer
LC Gdańsk Neptun
Pełnomocnik Gubernatora ds. grantu "Projekt Laski w Sobieszewie"
autorzy zdjęć: Elżbieta Menegon (LC Gdańsk, Amber), Bob Przeździak (LC Gdańsk Neptun)